WebDirect

Snabbare och bättre

Även om WebDirect var en nyhet i FileMaker 13 blev det ingen jättesuccé bland användarna. Till version 14 har FileMaker skrivit om, optimerat och förbättrat WebDirect på alla sätt och vis. Nu är den riktigt användbar och kommer att bli en fullvärdig medlem av FileMaker-familjen.

WebDirect ersatte Instant Web Publishing i FileMaker 13, men det var få som uppgraderade sin befintliga IWP-lösning och verkligen började använda WebDirect. Det var aningen för långsamt och krävde för mycket resurser av FileMaker Server.

I FileMaker 14 är WebDirect mycket snabbare och kräver mindre resurser av FileMaker Server. En tumregel ska vara att det nu går att ha dubbelt så många WebDirect-användare som innan med samma server-hårdvara. Max-antalet samtidiga anslutningar av WebDirect (och FileMaker Go) är numera höjt till 100 st. Fortfarande är det så att varje samtidig anslutning har en kostnad, anslutningar köps i paket om 5 st.

Fler plattformar - Android

Det går numera också att använda WebDirect i mobiltelefoner och plattor. Det öppnar väg för alla Android-användare att komma åt FileMaker-databaser. Det krävs dock en nyare version av Android och en enhet av det snabbare och kraftfullare slaget.

WebDirect fungerar tillsammans med de senaste webbläsarna. För datorer är det webbläsarna Safari 8.x, Chrome 38 eller senare och Internet Explorer 10/11 som stöds officiellt.

För mobiler är det Safari 8.x på iOS 8.1. På Android 4.4.x ska Chrome 38 eller senare användas. Vi har också testat med en Windows-telefon som inte officiellt stöds och där kan man visa information och söka, men inte ändra (och det kan finnas fler begränsningar).

Det är i princip samma funktioner både för datorer och mobiler, men på mobila enheter går det t.ex. inte att ladda upp bilder/dokument till container-fält.

Nya funktioner i HTML 5

Normalt när du arbetar med en webbsida behöver du klicka på en knapp, gå till en annan sida eller uppdatera skärmen för att visa ny information. Med WebDirect “pushas” information från servern till alla anslutna webbläsare och uppdaterar t.ex. innehåll i fält som annan användare ändrat oavsett om innehållet är ändrat med en FileMaker-klient, en FileMaker Go-klient eller en annan WebDirect-användare.

Samma utseende

Det var lätt att bli lurad på om det var FileMaker Pro eller WebDirect i FileMaker 13. Nu är det ännu svårare att se skillnad!

Samma layout ser i princip identisk ut i WebDirect som i FileMaker Pro. Statusområdet har fått en ansiktslyftning för att kunna bli så lika som möjligt mellan de olika plattformarna.

screendump

screendump

Den första skärmbilden kommer från WebDirect, den andra från FileMaker Pro. Ändrar du en post i WebDirect, uppdateras den i FileMaker Pro med automatik, och vice versa.

Egentligen är det inte klokt vad mycket man göra i WebDirect! Om det finns ett Container-fält på layouten kan du dra-släppa en bild från hårddisken till container-fältet, precis som du kan med FileMaker Pro. Sökning, sortering, manus-triggers, web viewer (som kartan i exemplet), värdelistor etc. fungerar på samma sätt i WebDirect som i FileMaker Pro.

Statusområdet längst upp innehåller samma knappar och funktioner för att bläddra mellan poster, lägga till ny post, radera post, sortera, söka och snabbsöka.

screendump

Som jämförelse visar bilden nedan statusområdet för FileMaker Pro (som också fått sig en ansiktslyftning, men det är vi vana vid numera!).

screendump

Klickar du på symbolen upptill till vänster i fönstret visas en meny med alla de kommando du är van vid från FileMaker Pro.

screendumpgo

Menyn har dessutom undermenyer. Så här ser menyn Poster ut:

screendumpgo

Det finns också menykommando för att importera och exportera poster! Väljer du att importera poster får du välja fil.

screendump

Väljer du att exportera posterna får du välja en fil, filformat (text-tab, komma-separerad, DBF, Medge och HTML-tabell kan du välja mellan) och sedan visas den “vanliga” dialogrutan för fältordning.

screendump

Optimera layouterna

Precis som tidigare gäller det att försöka ha så få objekt som möjligt på den layout som ska visas på webben, bilder bör inte vara högupplösta osv. Även om WebDirect kan visa alla layouter från FileMaker så bör de layouter som används för webben vara specialanpassade för bästa prestanda. Layouter bör ha få objekt, de objekt som finns ska inte ha skuggor eller andra effekter, ska helst använda något standardtema (alla avvikelser från ett tema gör att dessa måste skickas separat till webbläsaren, hela teman kan cachas i webbläsaren) osv.

Samtidiga anslutningar kostar

Varje användare förbrukar en anslutning till servern och innebär en kostnad. Det finns en begränsning på antal samtidiga användare, både avseende licenser och teoretiskt. Teoretiskt finns en maxgräns på 100 samtidiga anslutningar, men redan färre antal användare kan kräva en två-server-lösning, där webbpublicering körs på en server och FileMaker Server på en annan. Tänk också på att antal samtidiga anslutningar delas med FileMaker Go-användare.

Vi rekommenderar inte WebDirect till publika webbplatser. WebDirect ska ses som en ersättning istället för en FileMaker Pro-klient.

PHP m.fl.

Precis som tidigare finns möjlighet att publicera information från FileMaker med PHP (som medföljer, eller t.ex. ASP.NET) eller statiska filer. Läs mer hur information kan publiceras från FileMaker Server.

fmp-protokollet

WebDirect har stöd för fmp-protokollet, dvs. du kan starta script när du går till en viss webbadress. Det fungerar på samma sätt som för FileMaker Pro (från 13.0v2) och FileMaker Go. Läs vad du kan göra med fmp-protokollet på vår FileMaker-blogg.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar