Startcenter

Med den nya startbilden öppnar användaren enkelt de databaser och tillämpningar som används dagligen. Startcentret öppnas när du väljer Öppna i menyn Arkiv.

Startskärmen innehåller en sammanställning av de senaste databaserna som öppnats. Genom att dubbelklicka på en symbol för en databas öppnas den, oavsett om den finns lokalt på din hårddisk eller på en central server. Du kan också markera symbolen och klicka Öppna nedtill till höger för att öppna den.

screendump

Finns inte din lösning i startcentret klickar du på Bläddra nedtill till vänster och letar upp databasen på din hårddisk eller extern server. Nästa gång du öppnar Startcenter kommer databasen att finnas med.

Du kan favoritmarkera en databas genom att klicka på stjärnan i övre vänstra hörnet på symbolen, databasen visas då överst i startcentret. I bilden ovan är databasen Tidrapporter favoritmarkerad.

Har du många lösningar i startcentret kan du söka efter dem i fältet upptill till höger. Det räcker att du skriver de inledande bokstäverna i databasens namn så visas de som matchar direkt.

screendump

Visar du som lista ser du också var databaserna finns någonstans på din hårddisk eller på extern server.

Klickar du på fliken “Värdar” i dialogrutan (du kan växla mellan flikarna Mina lösningar och Värdar upptill) visas en delvis ny dialogruta med tillgängliga FileMaker-servrar och dess respektive databaser.

screendump

Samma funktion på alla plattformar

Samma funktion med samma utseende finns på alla plattformar där FileMaker finns, alltså både i FileMaker Go, FileMaker Pro och i WebDirect. Startar du en webbläsare och skriver in webbadressen till en FileMaker Server kan startcentret se ut så här:

screendump

Med FileMaker Go kan det se ut så här:

screendumpgo

Vilka databaser som visas på startbilden avgörs av respektive användare. Startbilden är skräddarsydd för just dig och de databaser som du använder. Observera att även här kan du visa olika ikoner för olika databaser.

Ikoner

Det går att välja en ikon för databasen, den anges i själva databasen och blir på så sätt gemensam för alla användare av samma databas. Det finns 28 ikoner att välja mellan, men du kan också lägga till egna bilder som ikoner.

Som du kan se i exempelbilderna här har vi lagt till några egna ikoner. Du gör det i databasen med kommandot Filtillval i menyn Arkiv. Det finns en ny flik i dialogrutan, Ikoner.

screendump4

Välj en av ikonerna i menyn eller klicka på Anpassa och importera en ikon du gjort i förväg. Det kan t.ex. vara ditt företags logotyp, en symbol som beskriver databasens innehåll osv. Ikonerna kan t.ex. vara i jpg- eller png-format och FileMaker kan anpassa dem till rätt storlek.

LDAP-inställningar

Klickar du på inställningssymbolen nedtill i Startcentret kan du välja att ange inställningar för LDAP. Det är inställningar för att t.ex. logga in med Active Directory.

screendump

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar