FileMaker Pro

Övriga nyheter

Det finns förstås en mängd nyheter, många kanske du aldrig kommer att träffa på medan andra kan vara helt oumbärliga för just dig. Vi har gjort en sammanställning på alla nyheter som inte finns med på någon annan sida på sajten, hoppas vi fått med alla!

Nyckelring och kontohanterare

I dialogrutan för Filtillval kan du ställa in om användaren ska tillåtas spara kontonamn och lösenord i nyckelringen på en Mac eller i kontohanteraren på Windows. Inställningen sätts alltså per databas.

Användaren kan sedan välja att spara inloggningsnamn och lösenord i nyckelringen, både på Mac och Windows.

screendumpgo

Detta är väldigt användbart eftersom man inte behöver komma ihåg inloggningsuppgifterna, men faktiskt ett vanligt “problem”. Användare sparar kontonamn och lösenord i nyckelringen och glömmer sedan bort uppgifterna. När man skaffar en ny dator eller flyttar databasen kommer man plötsligt inte längre in i databasen.

Gester

Nu kan du använda gester på OS X och Windows 8 också. På Windows fungerar det om du har en touch-skärm, med OS X använder du pekbordet (track pad).

Välj mapp i script

Ett nytt manussteg finns för att visa en dialogruta där du låter användaren välja en mapp. Väldigt användbart om du t.ex. automatiskt vill spara filer etc. Det har gått tidigare också, men då med hjälp av AppleScript eller Windows-script.

Uppdatera portal i script

Det finns ett nytt manussteg för att uppdatera innehållet i en specifik portal. Det heter Uppdatera portal. Tidigare har man behövt uppdatera hela fönstret även om endast portalen behövde uppdateras.

64-bit på Windows

FileMaker Pro/Advanced finns nu som 64-bit-program. FileMaker Server har varit 64-bitars sedan tidigare.

Utseende på Windows

Användargränssnittet för FileMaker för Windows har delvis skrivits om för att hänga med i utvecklingen. Du ser det t.ex. på att innehåll i vissa listor numera visas med blå text och lite annat typsnitt. Installationsprogrammet för FileMaker för Windows installerar nu även samtidigt .NET 4.0 om det inte redan finns installerat på datorn.

screendumpgo

Skärmupplösning

Det finns en ny beräkningsfunktion, Get (ScreenScalefactor) (på svenska Get(Skärmskalningsfaktor)), för att avgöra vilken upplösning skärmen har. Funktionen ger resultatet 1 för Normal, 2 för Retina och ett annat värde för Windows.

Styrka på lösenord

Ändrar du lösenord eller skriver in ett nytt för en ny användare visar FileMaker styrkan på lösenord, t.ex. svagt eller starkt, beroende på antal tecken, kombinationer av tecken etc.

Dialogrutan för användarhantering finns nu i en enklare, avskalad version, med endast de viktigaste valen. De tidigare dialogrutorna finns dock kvar med samma utseende som tidigare, bara ett “steg bakom”.

screendumpgo

SSL-kontroll vid Infoga från URL

Manussteget Infoga från URL kan nu fås att kontrollera säkerheten med hjälp av SSL. Det kan slås både på och av i manussteget.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar