FileMaker Pro

Script och beräkningar i modern tappning

Manushanteraren, eller ScriptMaker som den också kallats under årens lopp, har sett likadan ut och har haft samma funktionalitet ända sedan den kom i FileMaker Pro 2.0 (1992). Även om det inte är en nyhet som syns för en normal-användare av FileMaker-databaser kommer det att bli en stor skillnad för de som skriver manus (som från och med nu kallas script) och gör beräkningsformler.

Script är en allt mer vanlig företeelse i FileMaker-tillämpningar, en databas utan script är numera riktigt sällsynt. En databas utan beräkningar är ännu mera sällsynt.

Det kommer att gå snabbare att utveckla script, utvecklaren har helt enkelt bättre hjälpmedel än i tidigare versioner. Det är ingen hemlighet att FileMaker Inc. med den nya editorn gärna vill locka fler, och yngre, utvecklare till FileMaker-plattformen. Vi som hållit på ett tag och vant oss vid febrilt “musklickande” börjar kanske bli lite till åren…?

screendump6

Till vänster i script-fönstret finns listan med alla script i databasen. Skriver du något i sökrutan ovanför visas endast de manus som innehåller tecknet. Och sökningen går som vanligt fort.

Markerar du ett manus i listan visas det i fönstrets mitt. Du kan markera olika manus och då byter FileMaker innehållet i mittendelen av fönstret. Det är först när du gör någon ändring i ett manus som det får en egen flik.

Till höger i script-fönstret finns en lista med alla manussteg. Du kan söka även bland dem genom att skriva något i sök-rutan ovanför listan. Vissa manussteg kanske du använder oftare än andra, dessa kan du placera som favoriter så att de visas längst upp i listan. Markerar du ett manussteg får du en kort beskrivning av det under listan.

screendumpgo

Allt kan göras med tangentbordet

Det är ingen “renodlad” programmeringseditor, det är fortfarande en hårt styrd FileMaker-baserad editor. Det går inte att skriva vad som helst, men genom att skriva begynnelsebokstäverna i manussteget eller beräkningen så kan FileMaker förslå lämpliga manussteg, fält eller beräkningsfunktioner. Tillval kan göras med tangentbordet, antingen genom att växla mellan olika värden, välja i menyer eller (i värsta fall) öppna en dialogruta.

I exemplet nedan har jag börjat skriva “if” och FileMaker ger en lista på de manussteg som innehåller “if”. Du kan välja i listan med muspekaren, eller använda piltangenterna följt av Retur för att välja det kommando du vill ha. Du kan såklart också skriva klart kommandot utan att välja i menyn, tryck då bara på Retur när du känner dig klar så fyller FileMaker på med “resten”. Skriver du t.ex. “if” och trycker på Retur fyller FileMaker på med “End If” på raden nedanför och hoppar in i ett fält där du kan börja skriva en beräkning.

screendump

Du kan skriva beräkningsformeln för t.ex. en if-sats direkt i script-fönstret. Du får hjälp av FileMaker med autocomplete, en lista som visar alla tillgängliga tabeller, fält eller formler som inleds med de bokstäver du skriver. Du kan välja i listan eller skriva klart själv.

Det är en enorm tidsbesparing och mycket färre antal musklick jämfört med tidigare version.

screendump6

Även dialogrutan för beräkningsfält har fått ett liknande utseende.

screendump6

Även i editorn för beräkningsformler hjälper FileMaker till att föreslå tabellnamn, fältnamn och funktioner. Du behöver inte längre skriva hela namnet utan kan välja i en meny, s.k. autocomplete. Sjävklart kan du fortfarande klicka!

screendump6

Till vänster i beräkningsfönstret finns en lista med alla fält i aktuell tabell. Du kan välja tabell ovanför listan. En symbol framför fältnamnet anger vilken typ det är (text, numeriskt, beräkning, container osv.). Om du inte vill skriva namnet på fälten kan du som vanligt dubbelklicka för att sätta in ett fält i en formel. I mitten av fönstret skriver du själva formeln och till höger finns en lista med alla tillgängliga beräkningsfunktioner. Du kan söka även i denna lista.

Snabbval

Som om det inte skulle vara nog med finesser kan du i editorn för script även skriva ett snabbval för att enkelt och snabbt få fram de vanligaste manusstegen. Du kan också spara de manussteg du använder mest som favoriter så att de är lätt åtkomliga överst i listan.

Manus i flikar och fönster

Manus (eller script som det numera heter) visas i standardläge i olika flikar i ett och samma fönster. Det går snabbat att växla mellan flikarna och också att dra ut en flik till ett eget fönster (flera fönster har fungerat innan).

Radnumrering och färgmarkering i script

Alla script-rader har nu ett radnummer vilket gör det enkelt att hitta. Nyckelord och variabler har olika färgmarkering.

Kommentarer görs enkelt med returtangenten för ny rad och det kan finnas blankrader så att scriptet blir mer lättläst.

screendump

Övrigt

Om du använder FileMaker Pro Advanced så är även dialogrutan för Anpassade funktioner ändrad till det nya utseendet. Debug-fönsret har fått en ansiktslyftning och knapparna för att stega sig genom manus är enklare att förstå.

Vissa funktioner går inte: det går inte att söka inuti script, inte söka & ersätta och inte kopiera & klistra hela script i textformat. Men något måste ju sparas till nästa version!

Nostalgi

Dialogrutorna för script och beräkningar har egentligen inte ändrats nämnvärt de senaste 20 åren, förrän nu i version 14. Jämför man med FileMaker 13 och tidigare versioner har utseendet varit i stort detsamma. Här finns en bild på dialogrutan för manus i FileMaker 4:

screendump

Så här såg dialogrutan för beräkningsfält ut i FileMaker 4:

screendump

Skärmbilderna är hämtade från boken FileMaker Pro i praktiken från 1997.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar