Layout

Layoutförbättringar

Flera nya teman finns att välja på för layouter. Några teman har också försvunnit, t.ex. har temat Klassisk gått vidare till de sälla jaktmarkerna.

Nya layoutdelar

Det finns två nya layoutdelar som kan placeras längst upp eller längst ner i en layout. De heter Övre navigering respektive Nedre navigering. De är främst avsedda att användas för just navigering, t.ex. med hjälp av det nya knappradsobjektet.

screendumpgo

De nya layoutdelarna kan inte skrivas ut. De kan inte heller zoomas eller scrollas bort från skärmen. Även om resten av skärmen kan zoomas förblir innehållet i de nya layoutdelarna detsamma. Innehållet i de nya layoutdelarna visas alltid på bildskärmen, längst upp respektive längst ner. Alltså en helt perfekt plats för navigeringsknappar!

Färger

Layoutfärger visas från temat men kan utökas med egna färger. Det finns en ny färgväljare så att du kan hämta en färg från en bild eller annat objekt. Det går också att skriva färgens nummer i hexadecimal form (användbart om du vill använda färger från webben).

screendumpgo

Det är samma färgväljare även på Windows (tidigare har de varit lite olika).

Ledtexter i fält

På webben är det vanligt att skriva ledtext i fält, dels för att spara plats på skärmen och dels för att förenkla för användare. Ledtexten kan vara en statisk text (förstås) eller bestämmas från en beräkningsfunktion och bero på annat innehåll i posten. I Fältväljaren i layouten (Ctrl+K/Kommando-K) finns ett fjärde val för var ledtexten ska placeras, inte alls, ovanför, bredvid och i fältet.

screendumpgo

Kryssrutor

Många har under flera år önskat att en kryssruta visas med en bock istället för ett kryss. Det är nu en inställning i Granskaren (som på svenska är översatt till Kontrollera istället för Bock…). På bilden visas de båda alternativen, det nya “Kontrollera” (Bock) och det tidigare krysset.

screendumpgo

Portalrader

En funktion som vi själva saknade i en lösning för inte så länge sedan är möjligheten att ställa in utseende på portalrader när man för muspekaren över raden eller klickar på den. Man vill t.ex. visa en portalrad i en lite mörkare färg när muspekaren är placerad över den, eller när man klickar på den. I FileMaker 14 finns dessa inställningar!

Typsnittslistan

Listan med typsnitt är omgjord och uppdelad i typsnitt och variant (som de flesta andra layoutprogram). Du väljer t.ex. typsnittet Times i en meny, varianten Fet och/eller Kursiv i en annan.

Ny layout med anpassad enhet

Dialogrutan som dyker upp när du skapar en ny layout har utökats med plats för “anpassad enhet”. Du kan ange valfri bredd x höjd.

screendump

Tooltip i layoutläget

För att kunna se inställningar för knappar, t.ex. vilket manus som knappen kör, när objekt är dolda, villkorlig utformning etc. visas en tooltip i layoutläget när du placerar pilen ovanför objektet. Då visas en sammanfattande information om objektets alla inställningar som du annars hade behövt öppna olika dialogrutor och/eller paletter för att se.

Utformning på symboler

I layouten kan man ändra utseende på symboler och knappar för nedtrullningsbara listor och kalendrar. Det går även att ställa in villkorlig utformning av färg på symboler, t.ex. menysymbolen för nedrullningsbara listor.

Flikar

En ny kryssruta i dialogrutan för flikar gör att du kan ställa in utseende för alla flikar i en flikkontroll på en och samma gång. Tidigare har du fått göra samma inställningar per flik (vilket du förstås fortfarande kan). Vill du att alla flikar ska utformas samtidigt kryssar du i Använd samma utseende på alla flikar.

Rullister i portaler och fält

Ett nytt alternativ för att endast visa rullisten när den behövs, “Visa endast vid scrollning”, finns i Granskaren. Funktionen fungerar så som i OS X och iOS, dvs. rullisten visas endast när den behövs. Rullister ingår inte i ett tema och utseendet kan inte ändras.

Exportera grafik från layout

Bilder och fyllningar kan exporteras till en fil från layouten. Högerklicka på objektet och välj Exportera grafik.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar