Mallverkstan i Lund

Vi är ledande i Norden på affärslösningar med programmet FileMaker Pro, även internet-lösningar. Vi har sedan vi översatte FileMaker II till svenska första gången 1988 skaffat oss mycket erfarenhet och en stor bank med lösningar. Vi är utvalda som FileMaker Business Alliance Platinum Partner, en av 3 i Sverige.

Sedan juni 2005 publicerar vi regelbundet tips, idéer och lösningsförslag för både FileMaker-användare och FileMaker-utvecklare på vår FileMaker-blogg.

Lund

Google Map Lund
  • Mallverkstan AB, Annedalsvägen 9, 227 64 LUND
  • info@mallverkstan.se
  • 046-23 52 50
  • http://www.mallverkstan.se
  • 556478-5268

Vi arbetar i huvudsak med följande programvaror:

  • FileMaker Pro
  • Adobe Indesign
  • CatMaker
  • Webb
  • iPhone/iPad