FileMaker Go

Fler nyheter i FileMaker Go

Det finns som vanligt en mängd små och för många oumbärliga nyheter i FileMaker Go. Vi har letat fram de viktigaste nyheterna.

Nytt utseende

FileMaker Go har fått en ansiktslyftning, precis som övriga medlemmar i FileMaker-familjen. Dels för att bättre ta tillvara funktioner i iOS och dels för att likna andra iOS-appar så att användaren lättare känner igen sig. Med manus kan du få FileMaker Go att visas i helskärmsläge.

Det finns en ny meny som visas när du klickar på symbolen upptill till vänster i fönstret.

screendumpgo

Där kan du gå till startcentret, spara/skicka databasen, exportera innehållet (till t.ex. en textfil), skriva ut, byta layout och/eller starta ett script.

Upptill till höger finns sökfunktionen, när du klickar på den visas också en meny med sökfunktioner mycket lika de som finns i FileMaker Pro.

screendumpgo

Längst ner kan du få fram en knapprad för att lägga till eller radera poster.

screendumpgo

Sätt in text/datum

I tangentbordet eller datumväljare för FileMaker Go dyker det numera upp en ny meny ovanför. Det är en meny där du väljer att sätta in t.ex. dagens datum, aktuell tid eller aktuellt kontonamn. Dessa kommandon har funnits i FileMaker Pro i alla tider, men finns från och med version 14 även i FileMaker Go.

screendumpgo

Det är symbolen i mitten som visar menyn där du väljer att sätta in datum, klockslag, användarnamn eller streckkod.

Sätt in streckkod

Det går också att sätta in streckkod med en snabbmeny. Tidigare var det endast möjligt om man gjort ett manus i databasen i FileMaker Pro/Advanced. Det är samma meny som bilden ovan.

Hantera skärmens orientering

Med ett nytt manussteg, Ange tillåtna lägen, kan du sätt orientering av bildskärmen i t.ex. stående eller liggande format. Med en Get-funktion kan den aktuella orienteringen hämtas.

Skriv in signatur

Funktonen för att skriva signatur på en iPhone/iPad har förbättrats. Det går nu att ange en rubrik, ett meddelande och en ledtext, allt för att förenkla och förklara för den som ska skriva under med sin signatur. Signatur fungerar nu även i stående orientering!

Utforma text

Text kan nu utformas med typsnitt, storlek, färg och stil precis som på datorn. Du väljer bland de typsnitt som finns på iOS.

screendumpgo

Gömma/visa tangentbord

För att slippa att tangentbordet visas vid olämpliga tillfällen kan det nu gömmas med ett manussteg, Aktivera pektangentbord. Självklart finns också en Get-funktion, Get (PektangentbordLäge), för att fråga efter om tangentbordet visas för tillfället eller inte.

Dela filer i FileMaker Go

FileMaker Go använder de inbyggda funktionerna i iOS för att dela filer eller skicka filer t.ex. med hjälp av AirDrop eller till Dropbox m.fl. Funktionen använder du t.ex. om du vill flytta en databas från FileMaker Go 13 till den nya appen för version 14. Detta är en ny funktion som även kommit i FileMaker Go 13 i den senaste versionen.

Begränsningar i anslutning

Även om det är samma filformat kan FileMaker Go 14 endast anslutas till FileMaker Server 13 eller 14. Du kan alltså INTE ansluta med FileMaker Go 14 till en FileMaker Server 12.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar