FileMaker Server

Återanslut om du tappar uppkoppling

En finess som endast funnits för FileMaker Go-användare tidigare är återanslutning. Om du är uppkopplad mot din FileMaker Server och tappar kontakten med servern av någon anledning försöker FileMaker återansluta.

Att tappa uppkopplingen till FileMaker Server med FileMaker Go är relativt enkelt, det räcker att du tillfälligt låser din enhet eller hamnar i ett område där det inte finns 3G-täckning eller motsvarande. Ett vanligt problem för datorer är att uppkopplingen tappas i samband med att datorn går i vila. Med den nya funktionen för återanslutning försöker FileMaker att koppla upp sig mot servern igen efter avbrottet.

Först försöker FileMaker kontakta servern med korta mellanrum för att se om den är nåbar, sedan med längre och längre intervaller så länge som du vill låta programmet fortsätta. Det kan ju också vara FileMaker Server som stängts av. När FileMaker tappar uppkopplingen visas en dialogruta där du kan välja att avbryta uppkopplingen.

screendump

Har du en s.k. standby-server försöker FileMaker Pro även återansluta till denna, allt för att du ska kunna fortsätta jobba!

Hur länge du kan vara frånkopplad innan du måste logga in igen med användarnamn och lösenord, styrs med behörigheten “fmreauthenticate” på samma sätt som den styrt FileMaker Go tidigare.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar